ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει για τον κλάδο των ταπητοκαθαριστηρίων, ένα εξειδικευμένο  πρόγραμμα που έχει  σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες του κλάδου και να είναι πολύ γρήγορο και εύκολο στην εκμάθηση του.

Μερικές βασικές λειτουργίες του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

*  Μηχανογραφική έκδοση όλων των απαραίτητων παραστατικών (Αποδείξεων και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών,  Δελτίων   Αποστολής, Αποδείξεων και Τιμολογίων πώλησης, Πιστωτικού Τιμολογίου κλπ.)

*  Νέο πρόγραμμα (για tablet και ασύρματο φορητό εκτυπωτή) για την μηχανογραφημένη έκδοση δελτίων παραλαβής   και την αυτόματη μεταφορά των στοιχείων στην έδρα.

*  Διαχείριση δρομολογίου με αυτόματη εμφάνιση προγράμματος δρομολογίων των επόμενων ημερών κατά το κλείσιμο  του ραντεβού, όπως και όλων των άλλων απαραίτητων στοιχείων (λογαριασμός πελάτη κλπ.) 

*  Δυνατότητα εμφάνισης του δρομολογίου στους google maps.

*  Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και τα άλλα παραστατικά, εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του   υπουργείου οικονομικών.

*  Ειδική αποθήκη, με έτοιμες τις συνήθεις ονομασίες, μεγέθη, χρώματα και ετήσιες τιμές των ταπήτων για γρήγορη καταχώρηση τους, τιμές ανά μ2 και ανά τρέχον μέτρο, αυτόματο υπολογισμό των μ2 με την εισαγωγή των διαστάσεων κλπ.

*  Εμφάνιση εισπράξεων και Φ.Π.Α. για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θελήσετε.

*  Εμφάνιση ειδών αποθήκης ανά πελάτη, ράφι, ανά δελτίο παραλαβής για άμεση επιστροφή κλπ.

*  Δυνατότητα εύρεσης πελάτη και ταπήτων ανά δελτίο παραλαβής, ανά κωδικό πελάτη και ανά ράφι αποθήκευσης.

*  Αποτίμηση εξοφλημένων και ανεξόφλητων τεμαχίων στην αποθήκη και μέτρημα τους.

*  Αυτόματη εμφάνιση των ταπήτων του κάθε πελάτη κατά την έκδοση των αποδείξεων με αφαίρεση της προκαταβολής του και με δυνατότητα έκπτωσης στο τελικό ποσό.

*  Πελατολόγιο με όλα τα στοιχεία του  πελάτη και ιστορικό κινήσεων πελάτη για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

*  Ειδικά υποπρογράμματα για γρήγορη εισαγωγή μέτρων και ραφιών με barcode scanner.

*  Δυνατότητα μαζικής αποστολής SMS στους πελάτες μέσα από το πρόγραμμα για ευχές, προσφορές κλπ.

*  Εμφάνιση και εκτύπωση πελατών αλφαβητικά, ανά περιοχή και με εκτύπωση λογαριασμού. Εκτύπωση πελατών με καθυστερούμενα υπόλοιπα.